H εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού / Ευλογία των σταφυλιών
Δημοσίευση: Σάββατο, 05 Αυγούστου 2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Την ημέρα αυτή η Εκκλησίας μας εορτάζει  την  ανάμνηση της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.

Η Μεταμόρφωση έλαβε χώρα σε όρος υψηλόν κατά τους τρεις συνοπτικούς Ευαγγελιστές( Όρος Θαβώρ).

Η Θεία Μεταμόρφωση κατά τους Πατέρες έγινε, 40 ημέρες περίπου προ της Σταυρώσεως, δηλαδή κατά τον μήνα Φεβρουάριο, δεδομένου ότι η Σταύρωση έγινε 14 Μαρτίου. Αλλά επειδή η ανάμνηση της εορτής θα συνέπιπτε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι πένθιμη περίοδος, γι' αυτό μεταφέρθηκε στις 6 Αυγούστου που απέχει, από τις 14 Σεπτεμβρίου που γιορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού και λογαριάζεται σαν μεγάλη Παρασκευή, σαράντα ημέρες.
 
 Κατά τη διήγηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός σαράντα ημέρες περίπου πριν της Σταύρωσή Του, παρέλαβε τρεις από τους Μαθητές του, τον Πέτρο,τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τους ανέβασε στο όρος Θαβώρ για να προσευχηθεί. Δεν πήρε όλους τους μαθητές μαζί Του, γιατί θα αναγκαζόταν να πάρει και τον Ιούδα, που λόγω της κακής του προαιρέσεως ήταν ανάξιος να δει τη Μεταμόρφωση.

 

Οι τρεις μαθητές Του, όπως ήταν κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο Θαβώρ και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν, έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν, όμως, ξύπνησαν, αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο, και τα ρούχα Του ήταν λευκά σαν το φως.
 
Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν, ο Προφήτης Μωυσής σαν εκπρόσωπος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και των νεκρών και ο Προφήτης Ηλίας σαν εκπρόσωπος των προφητών και των ζωντανών συνομιλώντας μαζί Του για τις προφητείες που αναφέρονταν στο σωτήριο Πάθος Του. Αυτό έγινε για να δείξει στους μαθητές πως είναι ο Κύριος του νόμου και των προφητών,   ζώντων       και    νεκρών.

 

Αφού οι μαθητές συνήλθαν  από την έκπληξη, ο Πέτρος, θέλοντας να διατηρηθεί αυτή η Αγία μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία του Κυρίου, ικετευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές. Μία για τον Κύριο, μία για το Μωυσή και μία για τον Ηλία. Πριν προλάβει, όμως, να τελειώσει τη φράση του, ήλθε σύννεφο που τους σκέπασε και μέσα απ' αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε: "Ούτος εστίν ο υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε". Δηλαδή, Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, που τον έστειλα για να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν να ακούτε.

Ο σκοπός αυτού του εξαίσιου γεγονότος ήταν να κάνει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους μαθητές Του να πιστέψουν ακόμα περισσότερο σε Αυτόν για να μην ολιγοπιστίσουν την ώρα που θα Τον βλέπουν, γυμνό και καταματωμένο με το ακάνθινο στεφάνι να υποφέρει και να πεθαίνει για την σωτηρία του κόσμου, να μην δειλιάσουν, αλλά να καταλάβουν πως το Πάθος Του το υπομένει επειδή το ήθελε, εκούσια και όχι από αδυναμία, αφού είναι ο Παντοδύναμος Υιός του Θεού που γεμάτος αγάπη για το άθλιο και αχάριστο πλάσμα Του κατέβηκε στη γη, για να μας ελευθερώσει          από   τα      δεσμά         της    αμαρτίας.

 


 
Η Εκκλησία μας την ημέρα της Εορτής της  Μεταμορφώσεως ευλογεί  τα σταφύλια
 
 
 
Η ευλογία  των  σταφυλιών κατά την  Μεταμόρφωση κατανοείται μέσα από  τις θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοσμολογικές  διαστάσεις της     Εορτής        αυτής.

Ο  Κύριος «ἡμέρας ἓξ» ἢ «ὡσεὶ ἡμέρας ὀκτώ», μετά την πρόρρηση του Πάθους Του, «εἰς ὄρος ὑψηλόν… μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἢλιος,τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς           τὸ      φῶς».

            Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο Δημιουργός του κόσμου, αλλά και ο κυρίαρχος τον εσχάτων.

Αυτός είναι η  άμπελος «ἐν οὐρανοῖς μὲν ἔχουσα τὴν ρίζαν, ἐπὶ γῆς δὲ τὰ κλήματα·ἄμπελος κλαδευομένη τὸ σῶμα, ἀλλ᾿ οὐ τὴν ρίζαν· ἄμπελος μετὰ τρίτην ἡμέραν τοῦ κλαδευθῆναι βλαστάνουσα τὸν βότρυντῆς ἀναστάσεως».

         Είναι φυσικό, λοιπόν, με την  Μεταμόρφωση του Κυρίου να  φωτίζεται και να δοξάζεται   ολόκληρος ο        κόσμος.

           Η κτίση φαιδρύνεται και αποκτά την  λαμπρότητα που  είχε κατά τον  χρόνο της δημιουργίας. Γι᾿ αυτόν ακριβώς το  λόγο και η κτίση, ανταποκρινόμενη δοξολογικὰ σ᾿ αυτή την δωρεά και την ελπίδα, αναφέρεται προς το Δημιουργό της και τον ευχαριστεί, αλλά και η Εκκλησία στην πιο κατάλληλη Εορτή, της Δημιουργίας και των Εσχάτων της ανανέωσης και της ελπίδας, ευλογεί τον κόσμο και τις απαρχές του, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η  ανανέωση αρχίζει από  τον  Θεό, περνά μέσα από την  φύση και καταλήγει στη σωτηρία τοῦ ανθρώπου.

 


Η  Ευλογία των σταφυλιών είναι μία λειτουργική πράξη που τονίζει ιδιαίτερα την  ευχαριστιακὴ προσφορά των  καρπών της γης στο Δημιουργό Θεό και κτίστη των  απάντων.  Περισσότερο μάλιστα, όταν ο  καρπός της αμπέλου είναι αυτός που  μάς δίδει το κρασί, το οποίο ο  Χριστός ευλόγησε  πρώτος στην Κανά της Γαλιλαίας. Η ευλογία των σταφυλιών τονίζει  την ανάγκη συνεχούς πνευματικής καρποφορίας και μεταμορφωτικής πορείας τοῦ ανθρώπου. Είναι το ίδιο ευλογημένο  σταφύλι, ο καρπός,  ο οποίος μας  χαρίζει  το κρασί που   παρέδωσε στους ανθρώπους  ο Κύριος στο Μυστικό Δείπνο, ως το  στοιχείο εκείνο, που μαζί  με τον άρτο, την ώρα της θείας Λειτουργίας ευλογούνται εκ του Ιερέως και μεταβάλλονται σε  «σῶμα καὶ αἷμα», θεία   Ευχαριστία.

Γράφει: π. Ιωάννης Σουρλίγγας
     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_