Ιστοσελίδα: www.gonia.gr
E-mail: info@gonia.gr
Χρειάζεσαι και πράγματα
Δημοσίευση: Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2005

Kύριε,

στο έργο Σου δεν χρειάζεσαι μονάχα πρόσωπα, άξια και σπουδαία. Χρειάζεσαι και πράγματα :

  • Βάρκα να διασχίζεις τη λίμνη.
  • Καλάθι να μαζέψεις τα περισσεύματα από τους πέντε άρτους, που έθρεψες στην έρημο τα πλήθη.
  • Στάμνα για να μεταφέρεις από το φρέαρ του Ιακώβ στις διψασμένες Σαμαρείτιδες ψυχές «ύδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον».
  • Λέντιο για να σκουπίσεις τα πόδια των μαθητών Σου.
  • Πηλό για να χρίσεις τα μάτια του τυφλού.
  • Δεν μπορείς, λοιπόν, να βρεις κάτι και για μένα;

Να με κάνεις ένα απ’ αυτά;

Γράφει: Κων/νος Κούρκουλας