Άγιοι Αμφιανός και Αιδέσιος
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΜΦΙΑΝΟΣ καί ΑΙΔΕΣΙΟΣ
Κατάγονταν από τη Λυδία καί ήταν άδέφλια. Στό χριστιανισμό οδηγήθηκαν από τον άγιο μάρτυρα Πάμφιλο, καί σαν γνήσιοι μαθητές του, προσπαθούσαν να μιμηθούν τη σοφία του καί προ πάντων το μαρτυρικό τέλος του. Όταν ό αυτοκράτορας Διοκλητιανός κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών, οι αδελφοί Άμφιανός καί Αίδέσιος συνελήφθησαν από τον έπαρχο Ούρβανό. Πρώτος άνακρίθηκε ό Άμφιανός. Αφού ομολόγησε την πίστη του με θάρρος, τον κτύπησαν στην αρχή σκληρά. "Επειτα με τα πλευρά σχισμένα καί τίς σάρκες των ποδιών του κομμένες από καυτό λάδι, ρίχτηκε στο βυθό της θάλασσας καί εκεί βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Ό άλλος αδελφός, ό Αίδέσιος, αφού ομολόγησε καί αυτός το Χριστό, εξορίστηκε στην Αίγυπτο, όπου υποβλήθηκε σε καταναγκαστικά έργα. 'Αλλ' ό Αίδέσιος ύπέμεινε. Διότι ήξερε καλά αυτό πού ό απ. Παύλος λέει: ότι δηλαδή στους χριστιανούς έγινε ή χάρη όχι μόνο να πιστεύουν στο Χριστό, αλλά καί να πάσχουν για τη χάρη Του. Ό άρχοντας όμως Ιεροκλής, συμπεριφερόταν βάναυσα στους εκεί χριστιανούς. Από αγανάκτηση τότε ό Αίδέσιος, κάποια μέρα τον χαστούκισε δημόσια. Το αποτέλεσμα ήταν να τον βασανίσουν σκληρά, καί κατόπιν τον έρριξαν στη θάλασσα.
     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_