Οσία Αναστασία (Πατρικία)

Η ΟΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ή Πατρικία
Καταγόταν από ευγενείς και πλούσιους γονείς και ήταν μια από τίς πιο θεοφοβούμενες κόρες του Βυζαντίου, στα χρόνια του Ιουστινιανού του μεγάλου (527-565). Υπήρξε ή πρώτη ακόλουθος της Βασίλισσας Θεοδώρας, και ό Ιουστινιανός για την υπέροχη αξία της, της έδωσε τον τίτλο της πατρικίας. ΟΙ αρετές της όμως, προκάλεσαν το φθόνο της βασίλισσας. Ή Άναστασία, προκειμένου να σβήσει κάθε αφορμή του φθόνου, πήρε μέρος της περιουσίας της και κατέφυγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί έκτισε Μονή, πού ονομάστηκε Μονή της Πατρικίας, και ζούσε ζωή ασκητική. Άλλ' όταν έμαθε ότι την αναζητεί ό Ιουστινιανός, άφησε τη μονή και πήγε στη Σκήτη του άββά Δανιήλ, στον όποιο και διηγήθηκε τα συμβαίνοντα. Αυτός αφού την έντυσε ανδρικά και τη μετονόμασε Αναστάσιο, την τοποθέτησε σ' ένα σπήλαιο δίπλα στη Σκήτη και δύο μοναχοί της έφερναν αυτό πού χρειαζόταν. Συνάμα δε της είπε να μη βγει ποτέ από το σπήλαιο, οϋτε να δεχθεί κανένα. Εκεί έμεινε κλεισμένη 28 χρόνια. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, προσκάλεσε τον άββά Δανιήλ και, αφού κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων, παρέδωσε τη δίκαια ψυχή της.
     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_