Μάρτυς Γόρδιος (Κόμης)

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ

Ό "Αγιος Γόρδιος καταγόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας και ήταν διακεκριμένος αξιωματικός του στρατού του αυτοκράτορα της Ανατολής Λικινίου, ό όποιος το 314 ήλθε σε πόλεμο μετά του Μ. Κωνσταντίνου. Και επειδή ό Κων/νος έδειχνε φανερή συμπάθεια προς τους Χριστιανούς, ό Λικίνιος αποφάσισε να περιποιηθεί τους ειδωλολάτρες με την προοπτική να τους κινήσει κάποια μέρα εναντίον του αντιπάλου του. Γι' αυτό, έδιωξε από την Αυλή καιτό στρατό, όλους τους χριστιανούς, και διέταξε να κλείσουν και να γκρεμισθούν πολλές εκκλησίες. Επέβαλε μάλιστα, αυστηρές ποινές σ' όλους όσους αντιστέκονταν. Τότε λοιπόν απομακρύνθηκε και ό Γόρδιος από το στρατό. Αποσύρθηκε σ' ένα όρος, όπου περνούσε τον καιρό του με προσευχή, μελέτη και σωματική εργασία. Άλλ' οι πληροφορίες πού έπαιρνε ήταν, ότι ό Λικίνιος επέμενε στίς σκληρές διώξεις κατά των χριστιανών. Κατέβηκε λοιπόν μια νύχτα με την απόφαση να φωνάξει εναντίον της αδικίας και υπέρ του Χριστού. Να στιγματίσει τη διαγωγή του αυτοκράτορα, ό όποιος έκανε τόσο ανίερη κατάχρηση της εξουσίας του εναντίον όχι μόνο της αλήθειας, αλλά και του ιερότατου δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. "Ετσι λοιπόν, κάποια μέρα πού όλοι οι επίσημοι ήταν μαζεμένοι στο θέατρο, ό Γόρδιος έκανε πράξη όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα να αποκεφαλισθεί επί τόπου.

 

"Απολυτίκιον. Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε

Τω ζήλω της πίστεως, πυρποληθείς την ψυχήν, αυτόκλητος ώρμηοας, εν τω οταδίω σοφέ, και χαίρων ήγώνισαι΄ όθεν τοις εξ αυχένας, όχετοίς των αιμάτων, έσβεσας Αθλοφόρε, της κακίας την φλόγα, διό σε ό Ζωοδότης, Γόρδιε έδόξασε.

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_