Οσιος Ιάκωβος (Επίσκοπος)

Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ό Όμολογητής επίσκοπος
Ασκητής από νεαρή ηλικία ό όσιος Ιάκωβος, διακρίθηκε για την καθαρή ζωή και την ολόψυχη προσήλωση του στα διδάγματα και τίς εντολές της πίστης. Αναδείχθηκε επίσκοπος στα χρόνια των είκονομάχων και διώχθηκε σκληρά, μέχρι του σημείου να στερηθεί ακόμα και αυτό το ψωμί. Άλλα όλη ή στέρηση και ή κακοπάθεια πού υπέστη, δε λύγισε καθόλου το φρόνημα του. Έμεινε σταθερός μέχρι την τελευταία του πνοή, ένθυμούμενος τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών: "Σύ ούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού"1. Σύ, λοιπόν, κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού.
1. Β' προς Τιμόθεον, 6' 3.


'Απολυτίκιον. 'Ηχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Εγκράτειας έκλάμψας Πάτερ Ιάκωβε, ως Ιεράρχης του Λόγου και αληθής λειτουργός, ώρθοτόμησας πιστώς λόγον τον ένθεον ούπερ την χάριν βέβαιων, δι' αγώνων ευαγών, έδίδαξας προσκυνείσθε, την του Σωτήρος Εικόνα* ω και πρεσβεύεις υπέρ πάντων ημών.

 

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_