Θαυματουργός Κοσμάς Α΄ (Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως)


Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ο Α' Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης

 Καταγόταν από την Αντιόχεια· έπωνομάσθηκε Ίεροσολυμίτης, επειδή έμεινε αρκετό καιρό στην αγία Πόλη, 'Από εκεί ήλθε και μόνασε στην Κων/πολη. Υστερούσε σε γραμματική μόρφωση. Τον στόλιζε όμως άδολη ευσέβεια και βαθειά και ειλικρινής αρετή, και τον αγαπούσαν για την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την απλότητα των ηθών του. "Οταν στις 2 Αυγούστου 1075 πέθανε ό Πατριάρχης Ιωάννης ό Η', ό αυτοκράτωρ Μιχαήλ Δούκας έφερε στο θρόνο τον Κοσμά, αν και ήταν ήδη πολύ γέρος. Επί της πατριαρχείας του ή αρχιεπισκοπή Πατρών προήχθη σε Μητρόπολη με τρεις ' επισκοπές στη δικαιοδοσία της. Επίσης ό ϊδιος - ό Κοσμάς - χειροτόνησε και έστειλε το 1080 Μητροπολίτη Ρωσίας τον "Ελληνα Ιωάννη, άνδρα κάτοχο μεγάλης μόρφωσης και πολλών αρετών. Οι δυσκολίες όμως της διοίκησης της πατριαρχείας, έκαναν τον απλοϊκό χαρακτήρα του Κοσμά, να έπιθυμήση την ησυχία και τη γαλήνη της πρώην μοναχικής του ζωής. Γι' αυτό λοιπόν, στίς 8 Μαΐου του 1081, άφοϋ λειτούργησε στο ναό του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, έφυγε μαζί με τον υπηρέτη του και αποσύρθηκε στη Μονή Καλλίου στην Κων/πολη. Μάταια τον παρακάλεσαν να επιστρέψει. Αυτός έμενε άμετάπειστος και πέθανε στη Μονή εκείνη.

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_