Άγιοι Κυπριανός, Κοδράτος, Ανεκτός, Παύλος, Διονύσι

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΔΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΚΤΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ και ΚΡΗΣΚΗΣ
Μαρτύρησαν στην Κόρινθο στο διωγμό κατά της Εκκλησίας, στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου (249-251). Ήταν όλοι φίλοι και βρίσκονταν στο άνθος της ηλικίας τους. Διδάσκονταν δε την εις Χρι-στόν πίστιν υπό του Κοδράτου. Ό έπαρχος Ιάσων προσπάθησε με κάθε τρόπο να τους πείσει να αρνηθούν τη χριστιανική πίστη. Προσπάθησε να τους δελεάσει με όλες τις κοσμικές γλυκύτητες πού έδινε ή ειδωλολατρική ελευθερία -για τη σάρκα - στη νεότητα. Δείχνοντας σ' αυτούς τις ωραίες ακτές του Κορινθιακού κόλπου και τα γαλανά νερά του, πού μύρωναν τις καλλονές της άνοιξης, τους εξόρκιζε να θυσιάσουν στα είδωλα για να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνοι, όμως, αποκρίνονται ότι ή αιώνια και απαράμιλλη Άνοιξη είναι κοντά στον Κύριο τους και Θεό τους. Και πιστοί στην ομολογία τους, επισφράγισαν αυτή με τη θυσία του αίματος, πού έχυσαν όλοι οι φίλοι μαζί. Έτσι, για πάντα έγιναν και φίλοι Θεού. Διότι ό Κύριος μας λέει, "υμείς φίλοι μου έστε, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι ύμϊν"1. Δηλαδή, σεις είστε φίλοι μου, και θα εξακολουθείτε να είστε φίλοι μου, αν πράττετε όσα εγώ σας παραγγέλλω.
1. Ευαγγέλιο Ιωάννου, ιε' 14.


Άπολυτίκιον. Ηχος α'. Τον τάφον σου Σωτήρ.
Έξάριθμος χορός, των Χριστού Αθλοφόρων, ύμνείσθω εύσεθώς, μελωδίαις ασμάτων, Κοδράτος και Άνεκτος, Παύλος και Διονύσιος, και συν Κρήσκεντι, Κυπριανός ό θεόφρων την Τριάδα γάρ, διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_