ο Νέος Γ΄ Κωνσταντίνος (Βασιλεύς)

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό Νέος "εν τοις Άγίοις Άποστόλοις".
Αυτός φαίνεται, ότι είναι ό τέταρτος γιος του βασιλιά Ηρακλείου, πού βασίλευσε το έτος 641 και ό όποιος, από άλλους μεν καλείται Κων/νος Ηράκλειος, από άλλους δε, Κων/νος ό νέος. Αυτός ήταν πολύ πιστός βασιλιάς και βασίλευσε έξι μήνες. Κατά τον Μελέτιο, ό βασιλιάς αυτός δηλητηριάστηκε.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_