Οσιος Λαυρέντιος (Μεγαρίτης)


Ο ΟΣΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ κτήτορας της Ί. Μονής Φανερωμένης στη Σαλαμίνα
Γεννήθηκε στα Μέγαρα από τον Δημήτριο και την Κυριακή. Παντρεύτηκε με τη Βασίλω και απόκτησε δύο γιους, τον Ιωάννη και τον Δημήτριο. Ήταν Γεωργός στο επάγγελμα και οικοδόμος. Με υπόδειξη της Θεοτόκου πήγε στη Σαλαμίνα, όπου βρήκε τη σεπτή εικόνα της και στα ερείπια παλιάς Μονής οικοδόμησε νέα (1682). Εκεί έγινε μοναχός και μετονομάστηκε σε Λαυρέντιος. Αργότερα έγινε μοναχή και ή γυναίκα του, μετονομασθείσα σε Βασσιανή. Δια της Θεοτόκου έκανε αρκετά θαύματα και πέθανε ειρηνικά στις 6 Μαρτίου 1707. Ή μνήμη του τελείται στις 7 Μαρτίου.


Άπολυτίκιον. Ηχος α'. Της ερήμου πολίτης.
Των Μεγάρων τον γόνον, Ασκητών τον όμότροπον, και φρουρόν Μονής Σαλαμίνος, θεοφόρον Λαυρέντιον, τιμήσωμεν προφρόνως αδελφοί, ως μέτοχον της δόξης του Χρίστου, ίνα τούτου ταις πρεσβεϊαις πάσης οργής, ρυώμεθα κραυγάζοντες· δόξα τω δεδωκότι σοι ίσχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημιν Πάτερ τα πρόσφορα.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_