Μαλαχίας (Προφήτης)

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Ό Απ. Παύλος, στην προς Εβραίους έπιστολή του, τονίζει ότι "οί άγγελοι είναι υπηρετικά πνεύματα, πού δεν ενεργούν με δική , τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό να υπηρετήσουν εκείνους πού θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή". Ένας τέτοιος απεσταλμένος άγγελος, επίγειος όμως, ήταν και ό προφήτης Μαλαχίας, ένας από τους 12 μικρούς λεγόμενους προφήτες. Γεννήθηκε από τη φυλή του Λευΐ, εν Σοφαϊς κατά τους χρόνους πού επέστρεψαν οί Εβραίοι στην Ιερουσαλήμ από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνας. Πήρε το όνομα Μαλαχίας - πού ελληνικά σημαίνει άγγελος για τρεις λόγους: Πρώτον, διότι, όσα προφήτευε, αμέσως τα επιβεβαίωνε στο λαό θείος άγγελος. Και το παράδοξο ήταν ότι τον άγγελο δεν τον έβλεπαν οί ανάξιοι, αλλά μόνο οί άξιοι, τη φωνή του, όμως, την άκουγαν και οί άξιοι και ο'ι ανάξιοι. Ό δεύτερος λόγος γι' αυτή του την ονομασία ήταν ότι ή όλη σωματική του εμφάνιση είχε τέλεια αρμονία και μεγαλοπρέπεια. Ό τρίτος λόγος και σπουδαιότερος ήταν ότι, από νέος ακόμα, έκανε ζωή ενάρετη και ηθικά άμεμπτη. Αυτό το απέδειξε, όταν βρέθηκε στη θέση να ελέγξει και, πραγματικά, ήλεγξε με σφοδρότητα τον ϊδιο του το λαό και τους Ιερείς ακόμα του Ισραήλ, για τίς ανομίες και τίς ασέβειες τους. Ό Θεός αξίωσε τον προφήτη Μαλαχία να προφητεύσει και τον ερχομό του Προδρόμου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για την προπαρασκευή του έργου Του. "Ετσι, ή ζωή του προφήτη μας δείχνει πώς κάποιος μπορεί να γίνει επίγειος άγγελος, με τη χάρη του Θεοϋ. Ό προφήτης Μαλαχίας πέθανε ειρηνικά, σχετικά νέος, και τάφηκε στο τόπο των πατέρων του.

 

Άπολυτίκιον. Ηχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.

Άγγελώνυμον κλήσιν πλουτήσας ένδοξε, άγγελομίμητον βίον έπολιτεύσω εν γη, Μαλαχία Προφητών το άκροθίνιον όθεν Αγγέλους έαχηκώς, συλλαλούντας νοερώς, έπλήσθης άθλου δόξης, και των μελλόντων την γνώσιν, διατυποίς προς φωτισμόν ημών.

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_