Οσιος Πέτρος (Επίσκοπος Αργους)
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ό Θαυματουργός Αρχιεπίσκοπος Άργους και Ναυπλίου
Έζησε στα τέλη του 9ου και τις αρχές του 10ου μ.Χ. αιώνα. Καταγόταν από την Κων/πολη, και οι γονείς του, άνθρωποι ευσεβείς, είχαν ασπασθεί τον μοναχικό βίο μαζί με τα δύο τους παιδιά Παύλο και Διονύσιο. Αργότερα, τους ακολούθησαν και τα δύο μικρότερα, Πέτρος και Πλάτων. Ό Πατριάρχης Νικόλαος ό Α', εκτιμώντας τα σπάνια πνευματικά χαρίσματα του Πέτρου, θέλησε να τον κάνει επίσκοπο Κορίνθου. Ό Πέτρος αρνήθηκε και τότε ό Νικόλαος πρότεινε τον αδελφό αυτού Παύλο, μαζί με τον όποιο κατέβηκε στην Κόρινθο και ό Πέτρος, όπου και ησύχαζε. Άλλ' όταν πέθανε ό επίσκοπος "Αργούς, οι Αργείοι και οι Ναύπλιοι, ήλθαν σ' αυτόν - πού ή φήμη της πνευματικότητας του είχε εξαπλωθεί σ' όλη την Πελοπόννησο - και τον παρακάλεσαν θερμά ν' αναλάβει την επισκοπή τους. Ό Πέτρος δέχτηκε με πολλή βία. Όταν όμως ανέλαβε, έγινε υπόδειγμα τέλειου πνευματικού ποιμένα. Φάνηκε προστάτης των ορφανών και χηρών, ελεήμων, δίνοντας με απλοχεριά όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και πεινασμένους, ελευθέρωνε αιχμαλώτους και άλλα πολλά. Έζησε 70 χρόνια και πέθανε ειρηνικά μετά το 920. Αξίζει ν' αναφέρουμε, ότι ό άγιος Πέτρος έκανε πολλά θαύματα μετά το θάνατο του, δια του μύρου πού έβγαινε από τον τάφο του.


Άπολυτίκιον. Ήχος γ'. Θείας πίστεως.
Πέτρα άρρηκτος, της Εκκλησίας, ποιμήν άριστος, πόλεως ΄Αργους, ανεδείχθης Ίεράρχα πανεύφημε. Ως ούν πιστός οικονόμος της χάριτος, παντοίων νόσων ημάς ελευθέρωσαν, Πέτρε Όσιε, Χριστόν τον Θεόν αιτούμενος, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_