Οσιος Σεραπίων (Σιδώνιος)

Ο ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΠΙΩΝ ό Σιδώνιος
Καταγόταν από τη Σιδώνα και έζησε κυρίως στην Αίγυπτο, όπου έλαμπε μεταξύ των ασκητών της. Αποδείχτηκε κορυφαίος στα έργα ελεημοσύνης. Δεν έδωσε μόνο όλα του τα υπάρχοντα, προκειμένου να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή, αλλά και κατόπιν εξακολουθούσε τη φιλάνθρωπη ζωή του με θαυμαστό τρόπο. Μοίραζε στους φτωχούς όσα ευσεβείς χριστιανοί του έδιναν για τον εαυτό του, ή δε αγάπη του στους στερημένους τον ωθούσε σε υπερβολές. Το ενδιαφέρον του για την επέκταση του Ευαγγελίου, εκδηλώθηκε με σπάνιο τρόπο. Όταν τον έπιαναν οι ληστές για να τον πουλήσουν σαν δούλο, αυτός με την πειθώ πού τον διέκρινε, έκανε τους ληστές δούλους Χριστού. Κάποτε όμως τον πούλησαν σε κάποιον Λακεδαιμόνιο πρόκριτο, πού μαζί με την οικογένεια του πρέσβευε την αίρεση των Μανιχαίων. Στήν αρχή ό αιρετικός ένέπαιξε τον Σεραπίωνα, ό όποιος όμως ανταπέδωσε μόνο υπομονή και γλυκύτητα. Μετά δύο χρόνια ό δούλος νίκησε τον κύριο, ό όποιος οικογενειακά προσήλθε στην 'Ορθοδοξία. "Επειτα ό Σεραπίων πήγε στην Αθήνα, όπου κέρδισε πολλές ψυχές. Και από 'κεϊ στη Ρώμη, όπου κατόρθωσε να φέρει στην εγκράτεια πολλούς κοιλιόδουλους. Τελικά όμως επέστρεψε στην αγαπημένη του έρημο και εκεί πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα, άξιομίμητο παράδειγμα στους εκεί μοναχούς.

 

 

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_