Σίλβεστρος (Πάπας Ρώμης)

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Πάπας Ρώμης

Με τή Δυτική Εκκλησία έχουμε κοινούς αρκετούς αγίους, μέχρι το χωρισμό της από την Ανατολική "Ορθόδοξη Εκκλησία. "Ενας απ" αυτούς είναι και ό Σίλβεστρος.Ό "Αγιος αυτός ήταν γιος του Ρουφίνου, γεννημένος στη Ρώμη. Από μικρή ηλικία εισχωρεί στους κόλπους της Εκκλησίας. Σέ ηλικία δε τριάντα χρόνων χειροτονείται από τον Πάπα Μαρκελΐνο· γίνεται Πάπας το 314 και διαδέχεται τον "Αγιο Μελχιάδη ή Μιλτιάδη. Ενδιαφέρθηκε και πολέμησε πολύ την αίρεση του Αρείου και θέσπισε τους λειτουργικούς κανόνες για τον καθαγιασμό του μύρου του αγίου χρίσματος. 'Αλλά μεταξύ των καλύτερων έργων του πάπα Σιλβέστρου, ξεχωρίζει το έργο της μέριμνας για τή βιοτική συντήρηση των φτωχότερων κληρικών και των μοναχών γυναικών, ώστε οί άνθρωποι αυτοί της πνευματικής διακονίας και προσευχής να μην αποσπώνται από το κυρίως έργο τους.'Ο "Αγ. Σίλβεστρος πέθανε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα την 31η Δεκεμβρίου του 335 μ.Χ.

 

'Απολυτίκιον. Ηχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Στολήν ένδυσάμενος, Ιεραρχίας πιστώς, άμέμπτως Ίέρευσας, τω επί πάντων Θεώ, Πατήρ ημών Σίλβεστρε' έχων γαρ πολιτεία. συνεκλάμποντα λόγον, θαύμασιν έβεβαίους, ευσέβειας την δόξαν, δι' ης ουρανίου δόξης, ώφθης συμμέτοχος.

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_