Άγιοι Παύλος & Ιουλιανή


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΥΛΟΣ και ΙΟΥΛΙΑΝΗ
Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αύρηλιανοϋ. Πατρίδα τους ήταν ή Πτολεμαΐδα, και είχαν ευσεβείς γονείς, πού τους άνέθρεψαν με πολλή ευσέβεια και ένθερμη αφοσίωση προς τη στρατευόμενη Εκκλησία του Χριστού. Ό Παύλος, μεγαλύτερος της αδελφής του Ίουλιανής, όταν καταρτιςτηκε καλά γύρω από τη χριστιανική αλήθεια, επεδίωκε συναναστροφές ειδωλολατρών συνομηλίκων του, με την προοπτική να τους φέρει προς το χριστιανικό φως. Το παράδειγμα του ακολούθησε και ή αδελφή του.'Όταν όμως ό αυτοκράτωρ Αύρηλιανός ήλθε στην Πτολεμαΐδα, οι εκεί ειδωλολάτρες, κατήγγειλαν τους δύο χριστιανούς αδελφούς, ότι ήταν πολύ θρασεΐς και προσβλητικοί εναντίον των ειδώλων. Ό αυτοκράτωρ τους συνέλαβε και τους διέταξε ν' απαρνηθούν το Χριστό. Τα δύο αδέλφια απάντησαν, ότι ή ψυχή τους και ή θρησκευτική τους συνείδηση ανήκουν στο Χριστό, και ότι μόνο άπ' Αυτόν μπορούσαν να παίρνουν τέτοιου είδους διαταγές. Ακολούθησε τότε εναντίον τους, σειρά ανεκδιήγητων σκληρών βασανισμών. Ύπέμειναν όμως με καταπληκτικό θάρρος και αλύγιστη καρτερία, τόση, ώστε και αυτοί οι δήμιοι τους Κοδράτος, Άκάκιος και Στρατόνικος, αφού πέταξαν τα βασανιστικά όργανα, έπεσαν στα πόδια τους ομολογώντας το Χριστό. Όμως, νέοι δήμιοι ξέσχισαν τα σώματα των μαρτύρων με σιδερένια όργανα και έτσι έλαβαν μαρτυρικό θάνατο. (Ή μνήμη τους περιττώς επαναλαμβάνεται την 17η Αυγούστου και την 27η ή 28η Μαΐου από ορισμένους Συναξαριστές)

     
    The 'House of Christian Love" · Σύνδεσμοι · Επικοινωνία · Εκκλησ. Ημερολόγιον · Ραδιοφωνικοί σταθμοί
    Επιστοφή στην κορυφή Εκτύπωση άρθρου Αρχική σελίδα
_