HeadShort.png

Ηχητική Ομιλία του Αρχιμ. Θεοκλήτου Μπόλκα : Επιείκια, επιείκια, επιείκια,

http://www.koinoniaorthodoxias.org/ixitika/epieikia-epieikia-epieikia/

Pin It